Na de wateroverlast van begin afgelopen zomer richte het lokaal bestuur Haaltert een werkgroep op om de mogelijkheden te bekijken om toekomstige wateroverlast te beperken.

“Zo werden al verschillende beken geruimd en enkele afvoergoten geplaatst. Met het oog op specifieke maatregelen voor de getroffen gebieden, hebben we ook 2 subsidieaanvragen ingediend. Inwoners die destijds een melding over wateroverlast instuurden, zijn ondertussen door het lokaal bestuur gecontacteerd voor een stand van zaken. Na de wateroverlast van afgelopen zomer hebben we een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft na een analyse van de situatie gekozen voor onderstaande oplossingen. Het rampenfonds heeft ondertussen ook laten weten dat er begin 2022 geweten zal zijn of de wateroverlast in Haaltert erkend wordt als ramp.”

Geruimde beken in Denderhoutem:

Stichelen-Zonnestraat (gedeeltelijk)

Oude Lebeke baangracht

Beek tussen oude Lebeke en Ankerstraat

Beek in de Oliemeersen (gedeeltelijk)

Stichelen vanaf de gasleiding richting Zonnestraat

Terwaerentstraat

Voetbalplein tot bibliotheek

Beek van Knipperhoek naar Lebeke

Beek van beneden de Bareelstraat 6 naar Ninoofsesteenweg

Deze beek staat op de planning in Denderhoutem:

beek achter de Dwarsstraat.

Er worden op drie plaatsen afvoergoten voorzien:

Stichelen

Knipperhoek 7

Knipperhoek 14

De werken ter hoogte van de Knipperhoek zijn ondertussen gestart.

Op de MELK-raad van woensdag 13/10/2021 heeft de Erosiecoördinator uitleg gegeven over mogelijke maatregelen voor 3 erosiegevoelige gebieden: Herlinckhove, Knipperhoek en de Bosstraat.In Herlinckhove gaat het om een probleem met de waterloop. Na het aanvragen van de nodige vergunningen kan het probleem aangepakt worden door de diameter van de buis te vergroten en een gedeelte van de overkapte beek opnieuw open te leggen. Dankzij deze ingreep zal er meer water kunnen doorstromen. Dit water zal met de nodige technieken stroomafwaarts opgehouden worden in het bos, zodat de Ankerstraat ook behoed blijft van wateroverlast.

Voor de maatregelen in de Bosstraat en de Knipperhoek is het lokaal bestuur momenteel nog in gesprek met verschillende partners over mogelijke oplossingen.

Redactie AtomTV

Bekijk al de berichten