Deel dit bericht op:

De eerste fietsstraat in Atom is een feit. De Vondelbaan kreeg de eer. Deze week werden de nodige verkeersborden geplaatst die de nieuwe fietsstraat aangeven.

In de Vondelbaan, in de beide weggedeelten vanaf de Schoolstraat tot het fietspad richting Koekelberg, is de auto niet langer koning. In een fietsstraat staat de veiligheid voorop. De auto blijft er op de achtergrond. De Vondelbaan is een vaak gebruikte weg door (schoolgaande) fietsers. Het is de ideale fietsverbinding tussen enerzijds het centrum van Atom en anderzijds Koekelberg en de Vondelen. Door fietsstraten in te voeren wil lokaal bestuur Haaltert fietsers een belangrijke plek op de weg geven en het fietsen stimuleren in een veilige omgeving.

Sinds 2012 is het concept ‘fietsstraat’ officieel opgenomen in de wegcode. Er zijn officiële verkeersborden om het begin en het einde van de straat aan te duiden. In een fietsstraat mogen de fietsers de hele breedte bij éénrichtingsstraten en de halve breedte bij tweerichtingsstraten innemen. De motorvoertuigen mogen de fietsers niet inhalen en er mag maximum 30 km/u gereden worden.

Naast de Vondelbaan werden in Groot-Haaltert ook nog de Brantegemstraat, de Windmolenstraat en de Pluimstraat ingericht als fietsstraat.

Redactie AtomTV

Bekijk al de berichten

Commentaar

  • Wat baat het borden te plaatsen (windmolenstraat) als men er toch geen rekening mee houd, 30 km p.u. noch nooit controle gezien, dus geef mor gaas