De werken aan het KSA-gebouw in de Nieuwstraat gaan goed vooruit. Er werden nieuwe ramen gestoken en er zijn nieuwe toiletten geïnstalleerd. En er staan nog werken op de planning.

Vorig jaar sloot KSA Atom vzw een pachtovereenkomst af met de gemeente voor hun lokalen. Ze kreeg het oud-schoolgebouw voor 99 jaar in erfpacht tegen een jaarlijkse vergoeding van één symbolische euro. Daarnaast kreeg de vereniging ook een éénmalige subsidie van 100.000 euro voor het verbouwen van de jeugdlokalen.

Met die subsidie werden alle ramen vervangen. Ze werden opgehoogd zodat het veiliger spelen is voor kinderen. (foto) Ook het sanitair werd onder handen genomen. De toiletblok werd volledig aangepakt. Er kwam een nieuwe vloer en nieuwe muurbetegeling. Er werden ook nieuwe toiletten, urinoirs en lavabo’s geplaatst.

Vorige week werd de buitenbalk onder het dak hersteld en geschilderd. (nog niet zichtbaar op deze foto). Binnenkort starten de werken aan de keuken zodat die tegen het volgende werkjaar volledig klaar is. Verder worden deze zomer nog kleinere werken uitgevoerd zoals ramen uitplakken en schilderwerken. “En dan zal de gemeentelijke subsidie volledig op zijn. We bedanken de gemeente nogmaals voor de steun”, luidt het bij KSA Atom vzw. “De volgende stap is sponsoring zoeken.”

Tom Sorgeloos

Redactie AtomTV

Bekijk al de berichten