Lokaal bestuur Haaltert nam het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) onder de arm om samen met het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken, de pastorale ploeg en de bevolking een gedragen en positief toekomstverhaal voor de kerken van Haaltert, Denderhoutem, Kerksken en Heldergem uit te werken.

De Vlaamse overheid verplicht sinds kort de gemeentes en kerkfabrieken om werk te maken van een langetermijnvisie over de kerkgebouwen op hun grondgebied. De opmaak van zo’n kerkensbeleidsplan is noodzakelijk wegens het dalende kerkbezoek, de daarmee gepaard gaande reorganisatie van de pastorale activiteiten, maar vooral om een positieve dynamiek rond deze unieke gebouwen te creëren.

Voor elke Rooms-katholieke kerk moet gekozen worden uit één van de volgende scenario’s:

• parochiekerk (onveranderde situatie)

• medegebruik (met andere christelijke gemeenschappen)

• nevenbestemming (erediensten én niet-kerkelijke functies onder één dak)

• herbestemming (onttrokken aan de eredienst, niet-religieuze functie(s) voor het gebouw)

Samen nadenken over de toekomst

Samen wil het gemeentebestuur de volgende maanden nadenken wat mogelijk is met onze kerkgebouwen. Ze verzamelen informatie, ideeën en suggesties om de visie rond de toekomst van de kerken te voeden. Hierbij willen de kerkelijke en burgerlijke werkgroepen graag rekening houden met de meningen van álle parochianen en inwoners van Haaltert.

Ze doen een warme oproep om mee te denken over de toekomst van de Haaltertse kerken.

• Kom op woensdag 19 juni van 19 tot 21 u. je mening en ideeën delen in het Sint-Martinusheem, Kerkskendorp 18

• Vul nu al de enquête in. Deze vind je in de vier Haaltertse kerken, het gemeentehuis, de bibliotheek, LDC en online via www.haaltert.be/kerkenhaaltert

Meer informatie en inspiratie op www.crkc.be en www.haaltert.be/kerkenhaaltert

Redactie AtomTV

Bekijk al de berichten

Redactie AtomTV

Flickr

X