Deze week is een aannemer in opdracht van lokaal bestuur Haaltert van start gegaan met het rooien van de aangetaste bomen. Het park is tijdens deze werken volledig afgesloten. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken ongeveer 6 dagen duren.

Er werd een landschapsarchitect aangesteld voor de opmaak van een inrichtingsplan om van het Vondelhof een aangenaam park voor sport en recreatie te maken. “Het was op langere termijn sowieso de bedoeling om de sparren en dennen te verwijderen en te vervangen door inheemse soorten zoals zomereik, boskers, beuk, haagbeuk, sleedoorn, meidoorn en vlier”, zegt schepen van leefmilieu Phaedra Van Keymolen. “Dat betekent een waardevermeerdering op ecologisch vlak.”

Voor de verdere inrichting wordt een participatietraject voorzien met de gebruikers van het Vondelhof.

Redactie AtomTV

Bekijk al de berichten