Schenk jij binnenkort de drankjes uit voor de sporters en supporters? Lokaal bestuur Haaltert gaat op zoek naar een nieuwe concessionaris voor de cafetaria bij de sporthal. De cafetaria bij de sporthal wordt verhuurd onder de vorm van een concessieovereenkomst. De concessie heeft een looptijd van 9 jaar, met een mogelijke verlenging. Kandidaten moeten minimum 3 jaar ervaring in de horeca hebben en een diploma, getuigschrift of attest van opleidingen in de sector kunnen voorleggen. Kandidaten dienen bij hun inschrijving referenties in uit de horecasector en geven hun visie op de uitbating met een conceptnota en een plan van aanpak. De andere voorwaarden en meer info vind je in het lastenboek op www.haaltert.be/concessiesporthal.

Plaatsbezoek

Er is een plaatsbezoek gepland op maandag 17 juni 2019 om 14 u. Kom je graag eens kijken? Schrijf je in via ann.stockman@haaltert.be.

Interesse?

Dien je voorstel in vóór maandag 24 juni 2019 om 12 u. Het voorstel kan tijdens de kantooruren, afgegeven worden op het Secretariaat in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of het kan opgestuurd worden per aangetekend schrijven.

Redactie AtomTV

Bekijk al de berichten

Redactie AtomTV

Flickr

X