Vandaag 3 september is het exact 75 jaar geleden dat met kermis Atom op zondag 3 september 1944 in de voormiddag tijdens de misviering een Engelse jeep uit Ninove op het kerkplein in Denderhoutem kwam aangereden. Kermis en bevrijding van het Duitse juk konden niet beter samen gaan!

Luc Pots – zelf “babyboomer” – vond het absoluut nodig om de oorlogsverhalen van de mensen uit Denderhoutem te bewaren voor de volgende generaties en ze te plaatsen in het ruimer kader van de Tweede Wereldoorlog in onze gemeenten. Het resultaat van het moeizaam in elkaar passen van tijdens zijn zoektocht teruggevonden feiten en feitjes is zijn boek  ATOM ’40-’45 – Denderhoutem tussen wit, zwart en grijs”. (224 blz)

Hij onderzocht de leefomstandigheden van “de meesjken van Atom” en stuitte op inzichtelijke verbindingen waarom de enen wel en de anderen niet collaboreerden. Zijn besluit is dat niet alles zomaar zwart-wit was maar meestal onopvallend grijs in een tijdskader waarin bepaalde keuzes werden gemaakt die achteraf fout bleken te zijn geweest.

Vandaar dan ook de ondertitel van het boek “Tussen Wit, Zwart en Grijs”.

Het boek heeft helemaal niet de bedoeling oude wonden open te rijten of gemaakte keuzes te vergoelijken maar wel om er op een volwassen manier over na te denken.

Komen aan bod in het boek:

De mobilisatie, Angst: de Duitse inval 10 mei, De mannen van Atom en de Achtiendaagse Veldtocht, De Krijgsgevangenen, De eerste bezettingsmaanden, Aanpassing, medewerking of collaboratie?, De rantsoenering, De zwarte markt, Het afgebrande “zegelkeskot“, De beginjaren van de bezetting, “Klein Duitsland”, Bezetting en collaboratie, De politieke, militaire en economische collaboratie, Weerstand en verzet, Atomse verhalen, De Bevrijding, Wat niet had mogen gebeuren…, De officiële repressie, D’Ollanders” in Atom, Liefde tijdens de oorlog, 1945: en zo duurt de oorlog voort…, Na de tweede wereldoorlog.

Het boek (224 blz – formaat din A4 – kostprijs 20 €) zal in Atom worden voorgesteld op 8 mei 2020, de 75ste verjaardag van het officiële einde van de oorlog. 

Wie vooraf intekent op het boek door overschrijving op rekening BE40 4395 0830 6163 van de Heemkundige Kring Haaltert met vermelding “ATOM ’40-‘ +45″ + naam & adres” wordt uitgenodigd op de boekvoorstelling.

Het boek wordt gratis verdeeld in Groot-Haaltert + 4 € verzendingskosten buiten Groot-Haaltert

Redactie AtomTV

Bekijk al de berichten

Redactie AtomTV

Flickr

X