Het was afwachten hoe het nieuwe opgelegde traject dat de groepen moesten volgen ging verlopen. Dat was nodig omdat de wedstrijd vorig jaar veel te lang uitliep en dat er in bepaalde huizen soms tot drie uur lang geen groep te zien was. Er was ook een open huis minder. Dit alles zorgde er voor dat alle groepen ruim op tijd alle jurerende plaatsen bezocht hadden. “Het was super in alle geledingen, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen, die zich plichtsbewust aan de opgelegde toer hielden”, klonk het bij de Koninklijke Feestraad Atom. De dames van ‘De Mottige Mirza’s’ bleken voor de derde keer de beste te zijn.

Redactie AtomTV

Bekijk al de berichten